MySQL ERROR 1005 Can’t create table (errno: 121)

ERROR 1005 (HY000): Can’t create table ‘my_db.my_table’ (errno: 121)

Когато се сблъскате с подобна грешка, имате само един избор – започнете да псувате гения, който е решил, че това съобщение е достатъчно ясно, докато през това време търсите решение в гугъл. Мога да ви предложа още един вариант – ако използвате InnoDB, разбира се – пуснете mysql и напишете

mysql> SHOW INNODB STATUS\G

Това ще ви покаже доста информация, включително и по-добро описание на грешката, която ви мъчи. Приятен ден!